Diensten Tekstbureau Talent

Tekstbureau Talent heeft zich gespecialiseerd in het notuleervak en vult de meest uiteenlopende opdrachten in. Persoonlijke betrokkenheid en accuratesse staan daarbij hoog in het vaandel, en de opdrachtgever weet zich verzekerd van integriteit en discretie.

Notulist

In de procesvoering en de continuïteit speelt het notuleren van vergaderingen een belangrijke rol; denk alleen al aan de opvolging van actiepunten. Bij veel bedrijven en instanties is notuleren echter een taak die moeilijk vervulbaar blijkt te zijn. Opdrachtgevers zien het dan ook als een uitkomst om dergelijke klussen uit te besteden aan Tekstbureau Talent. Velen van hen zijn al jaren trouwe klant en doen met grote regelmaat een beroep op ons.

Voorbeelden van vergaderingen die door Tekstbureau Talent worden genotuleerd:

 • gemeenteraadsvergaderingen
 • inspraakavonden
 • hoorzittingen
 • ondernemingsraden
 • algemene ledenvergaderingen
 • directieoverleggen
 • congressen
 • adviesraden
 • theologische discussies
 • brainstormsessies
 • werkoverleggen
 • bestuursvergaderingen
 • managementplatforms
 • bewonersplatforms
 • bijeenkomsten van huurdersverenigingen
 • brancheorganisaties (profit en non-profit)

Tekstverzorging

Desgewenst corrigeren en redigeren wij uw teksten.

Tevens verzorgen wij het uitwerken van rapporten en verslagen voor u, waarbij de teksten zowel op papier als op geluidsbanden kunnen worden aangeleverd.

Meer informatie of ons inhuren als notulist? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Woerden