Disclaimer

Ofschoon de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt Tekstbureau Talent geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie, prijsopgaven, of overige calculaties. Aan de verstrekte informatie, actualiteit van verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Voorts aanvaardt Tekstbureau Talent geen enkele aansprakelijkheid voor het geval op onrechtmatige wijze gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen. De afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan echter niet worden gegarandeerd. Voorts aanvaardt Tekstbureau Talent geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel onderbroken functioneren van deze website.

Op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, merken, logo's of informatie in enige vorm, alsmede op de programmatuur van deze website, alles in de breedste zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets aan of op deze website mag worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Tekstbureau Talent. Indien deze website links bevat naar andere sites niet zijnde van Tekstbureau Talent, dan is Tekstbureau Talent op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze andere sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Woerden